Результаты Турнира им. Ломоносова

February 16, 2020

 

Грамоты по математике:

Мухли****ин М***т, Ахм****ов М***т, Ке***с Ми***а, Ку***ов Д***с,
Л***в П**р, Ше***нова С***я, Да***лло Аф***сий, Ку***в Д**а,
Ле***ев Ки***л, Про***ряков Дм***ий, Алла***рдов А***ей,
Выс***ий А***н, Ле***ев И**я, Пе***к Е**р, Ст***жев Ю**й,
Фед***нко Дм***ий, Фо***ди Ви***р, Ко***ин Вл***мир.

Грамоты по физике:

Мухл***ллин М***т, Ар***ков П***л, Да***лло Афа***ий,
Фе***енко Дм***ий.

Грамоты по астрономии и науки о земле:

Мухл***ллин Марат, Ке***с М***на.

Грамоты по биологии:

Б***еев Да***л, Ке***с М***на, Шер***ова С***я, Л***дев Ки***л,
Ку***рёва Д***я, Мало***ова А**а

Грамоты по многоборью:

Ба***ин Вла***ир, Гер***мов С**а, Мухл***ллин М***т,
Уст***нко А***м, Шу***ий Л***ид, Бу***ев Да***л,
Хо***ко Ан***асия, Леб***в К***лл, Ки***ин Ан***лий,
По***арёва Яр***ава,
Зеб***ян Ан***ик

ник

Поздравляем.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload